ПРОДАВНИЦА

Fine WINE се наоѓа во опкружувањето на црквата Св. Константин и Елена (во изградба), до култното Кино Култура, во објектот на палата “Американа” – изградена во 30-тите години на минатиот век.
Во Fine WINE, на едно место, можете да изберете вино (алк. пијалок), чоколатерија, цвеќе и украси, и сето тоа да биде спакувано во персонализирани кутии.