ПАКЕТИ

Fine WINE нуди нов концепт во продажбата на алкохолни пијалоци, првенствено специјализирана за продажба на вино, пропратено со чоколатерија, како и цвеќе, украси и рачно изработени дрвени кутии.